Түгээмэл асуулт, хариулт
Зар оруулахад үнэтэй юу?
Энгийн зар оруулахад үнэ төлбөргүй. Зар онцлох өдрийн төлбөр 1,000 ₮ төгрөг юм.
Зараа хэрхэн онцлох зар болгох вэ?
Та зараа оруулсаны дараа зар онцлох зааврын дагуу төлбөрөө шилжүүлнэ. Бид таны төлбөрийг хүлээн авсаны дараа таны зарыг онцлох болгож идэвхжүүлнэ.
Зар хэрхэн оруулах вэ?
Сайтад бүртгэлгүй бол:
Сайтын баруун дээд хэсэгт байрлах "Зар оруулах" дээр дарж, шинэ зар оруулах хуудас руу орно. Та нууц дугаар ашиглан зараа оруулна.
Сайтад бүртгэлтэй бол:
Сайтад нэвтэрсний дараа "Зар оруулах" хуудас руу орж, зараа оруулна.
Зараа хэрхэн удирдах вэ?
Хэрэв та бүртгэлгүй бол зарын дэлгэрэнгүй хуудаснаас нууц дугаараа ашиглан зараа засах болон устгах боломжтой.
Өөрийн бүртгэлээр зараа хэрхэн удирдах вэ?
Хэрэв та сайтад бүртгэлтэй бол "Миний зарууд" хэсгээс зараа засах, устгах, цуцлах, огноог нь шинэчлэх, мөн онцлох боложтой.
Зар хэрхэн засварлах вэ?
Та "Миний зарууд" цэс рүү орж, сонгогдсон зарын баруун доод буланд байрлах ЗАСАХ товч дээр дарснаар засварлах хуудас руу шилжинэ.
Зар хэрхэн устгах вэ?
Та "Миний зарууд" цэс рүү орж, сонгогдсон зарын баруун доод буланд байрлах УСТГАХ товч дээр дарж, баталгаажуулах асуултанд хариулж устгана.
Зар хэрхэн идэвхгүй болгох вэ?
Та "Миний зарууд" цэс рүү орж, сонгогдсон зарын зүүн доод буланд байрлах ЦУЦЛАХ товч дээр дарж, баталгаажуулах асуултанд хариулж идэвхгүй болгоно.
Зар хэрхэн идэвхтэй болгох вэ?
Та "Миний зарууд" цэс рүү орж, сонгогдсон зарын зүүн доод буланд байрлах ИДЭВХЖҮҮЛЭХ товч дээр дарж, баталгаажуулах асуултанд хариулж идэвхтэй болгоно.
Зар хэр хугацаанд байрлах вэ?
Таны оруулсан зар 30 хоног үнэгүй байрлана. Үүний дараа автоматаар цуцлагдана. Зар цуцлагдсанаар бусад хүнд харагдахгүй болох юм.