Түгээмэл асуулт, хариулт
Зар оруулахад үнэтэй юу?
Энгийн зар оруулахад үнэ төлбөргүй. Зар онцлох өдрийн төлбөр 1,000 ₮ төгрөг юм.
Зараа хэрхэн онцлох зар болгох вэ?
Та зараа оруулсаны дараа зар онцлох зааврын дагуу төлбөрөө шилжүүлнэ. Бид таны төлбөрийг хүлээн авсаны дараа таны зарыг онцлох болгож идэвхжүүлнэ. Төлбөр шилжүүлэх заавар
Зар хэрхэн оруулах вэ?
Зараа хэрхэн удирдах вэ?
Зарын оруулсан өдөр буюу огноог хэрхэн шинэчлэх вэ?
Зар хэр хугацаанд байрлах вэ?
Таны оруулсан зар 30 хоног үнэгүй байрлана. Үүний дараа автоматаар цуцлагдана. Зар цуцлагдсанаар бусад хүнд харагдахгүй болох юм.